WAAROM FAMILY-WIFI?

Een artikel uit het Algemeen Dagblad (Van der Wal, 2021) stelt: “Je moet het gezin versterken, zorgen voor passende hulp (…). Biologische ouders hebben vaak geen eerlijke kans gehad, simpelweg omdat de juiste hulp ontbreekt.”

Wij willen hier graag verandering in brengen. Door elkaars taal te leren spreken en daarna te verbinden en samen te werken. Wij gebruiken vaak de metafoor van de wifi in huis; bij de start zit iedereen “lekker” op zijn eigen hotspot te werken, maar aan het einde van het traject delen we een gezamenlijke wifi code uit. We hebben weer verbinding met elkaar en kunnen elkaar helpen met onze talenten.

Wij streven ernaar dat:

 • Het kind thuis blijft wonen.
 • Ouders leren hoe ze hun beste zelf kunnen zijn als opvoeders.
 • Ouders en kind leren hoe ze in balans blijven. 

HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT?

Binnen deze interventie, komen er een gezinsbehandelaar en een jeugdbehandelaar bij een gezin in de thuissituatie.

In een periode van vier tot zes maanden, wordt er op drie tot vijf momenten per week gewerkt aan het herstellen van de verbinding binnen het gezin.

Dit wordt gedaan op drie relatieniveaus: verbinding met jezelf, verbinding met je partner, verbinding met je kind. Na de eerste maand wordt er per maand een dag minder in de thuissituatie afgesproken. 

TWEE TRAJECTEN

INTENSIEF

Vier maanden, drie dagen per week. Opvoednood. 

HOOG INTENSIEF

Zes maanden, vijf dagen per week. Opvoedcrisis (met traumabehandeling).

RESULTATEN

Het gezin leert:

 • Elkaars kwaliteiten kennen
 • Onderliggende problemen worden aangepakt
 • Op een adequate manier emoties kunnen uiten
 • Opvoedvaardigheden die ze eerder nog niet kenden
 • Eigen regie op de ontwikkeling van hun kinderen
 • Gebruik maken van krachten in het eigen netwerk
 • Balans op alle leefgebieden
 • Jeugdige is veilig in zijn thuissituatie 
 • Deze interventie staat voor behandelen van gezinnen waar de gedragsproblemen van kinderen samenhangen met andere gezinsproblemen zoals relatieproblemen, conflicten over de opvoeding, stress of psychische klachten. Deze problemen leiden ertoe dat ouders meer moeite hebben om de geleerde opvoedingsvaardigheden toe te passen waardoor gedragsverbetering bij het kind uitblijft. De vier modules zijn gericht op: écht kijken, wat gebeurt er binnen het gezin, voordoen hoe het anders kan, samen kijken naar wat ieders eigen wificode is, hoe je een gezamenlijke wificode maakt en tot slot hoe je ervoor zorgt dat die wifiverbinding goed blijft.
 • VAN MIJ NAAR JOU NAAR ONS 

WAT MAAKT DEZE INTERVENTIE EFFECTIEF?

 • Er is een vast programma
 • Het hele gezin staat centraal en wordt mee behandeld
 • Er zijn twee hulpverleners in een gezin. Vier ogen zijn meer dan twee en daarnaast geven collega’s elkaar feedback na het gezinsbezoek (supervisie vindt meteen plaats). Hierdoor houd je elkaar scherp
 • Niet alleen praten maar vooral doen
 • De krachten van het gezin worden vergroot
 • Go to Gemba (wij komen naar de plek waar het zich afspeelt)
 • Het kind kan veilig in zijn eigen bed blijven slapen
 • We werken samen preventief
 • We zetten in op samenwerking waardoor uithuisplaatsing niet (meteen) nodig is
 • Het gezin stabiliseert
 • Er is oog voor alle gezinsleden
 • Deze zorg is voordeliger dan een uithuisplaatsing

Doen is bewegen, bewegen is onthouden, onthouden is ontwikkelen.